Kullan hinta

Kultatieto.com tarjoaa tietoa kullan ostamiseen ja myymiseen liittyvissä asioissa. Kullan hinta on pysynyt korkealla koko 2010-luvun ja kulta onkin ollut suosittu sijoituskohde. Kullan maailmanmarkkinahinnan ollessa korkealla myös romukullasta maksettava hinta on historiallisesti hyvällä tasolla. 

 • Jos olet kiinnostunut sijoituskullasta ja haluat ymmärtää kullan hintaan vaikuttavia tekijöitä, niin lue tämä sivu loppuun saakka!
 • Jos sinua kiinnostaa tietää kuinka paljon rahaa voi saada kultaesineideiden myynnistä, niin lue opas kullan myyntiä varten!

Kullan hinta tänään

Alla olevassa kuvaajassa näkyy kullan maailmanmarkkinahinta juuri nyt. Voit vaihtaa tarkastelujaksoa väliltä 10 minuuttia - 20 vuotta, jolloin näet kullan hintakehityksen myös pidemmältä ajanjaksolta. Vasemmalla pystyakselilla on kullan hinta EUR / kg ja oikealla pystyakselilla näkyy EUR / unssi. Kullan maailmanmarkkinahintaan vaikuttavat tekijät

Kautta historian kullan hinta on aina ollut korkealla kun taloudessa on ollut epävarmuutta ja sijoittajat ovat halunneet turvallisen sijoituskohteen varallisuudelleen. Korkojen pysyminen matalalla on tukenut kullan hinnan pysymistä korkealla tasolla. Korkojen noustessa kullan hinta kääntyy helposti laskuun, sillä silloin kulta ei pärjää monille kilpaileville sijoituskohteille, jotka tarjoavat korkotuottoja.

Myös valuuttakurssit vaikuttavat kullan hintaan Suomessa. Kulta hinta on öljyn hinnan tavoin kytköksissä dollarin kurssiin. Siten euron ja dollarin väliset kurssimuutokset vaikuttavat suoraan kullan hintaan Suomessa. Kullan hintaan euroalueella kohdistuu nousupaineita euron kurssin ollessa vahva dollariin nähden ja vastaavasti vahva dollari pyrkii pitämään kullan hintaa matalampana.

Suuret lamat ja muut kriisit kuten sodat saavat kullan hinnan helposti jyrkkään nousuun. Kun maailmantaloudessa menee oikein huonosti, niin sijoittajien on vaikea löytää turvallisia ja järkeviä sijoituskohteita paitsi tietysti kulta. Myös useimpien maiden keskuspankit hyödyntävät kultareservejä ja viime vuosina kultareservien koko on ollut enemmän suurenemaan päin kuin pienenemään päin. 

Kuinka nopeasti kullan hinta voi muuttua?

 • check
  Päivätasolla yli 1% muutokset kullan hinnassa ovat harvinaisia
 • check
  Kuukausitasolla 10-20% arvonvaihtelua on tapahtunut monta kertaa
 • check
  Tammikuussa 2018 kullan hinta on noin 1-2% matalampi verrattuna tammikuun 2017 lukuihin

Kullan hintaan vaikuttaneita tapahtumia maailmalta viime aikoina

Kultapitoisuus eli karaatit ja vaikutus kullan hintaan

Yleensä kun puhutaan kullan hinnasta niin tarkoitetaan puhtaan kullan hintaa. Puhdasta kultaa käytetään kuitenkin lähinnä kultaharkoissa ja kultakolikoissa eli sijoituskullassa. Puhtaan kullan karaatti on 24, jolloin se sisältää 99,9% puhdasta kultaa. Tällaisesta kultaharkosta tai kultakolikosta tulee aina löytyä virallinen kultaleima 999. Esimerkiksi 14 karaatin kulta sisältää 58,5% puhdasta kultaa. Ei voida kuitenkaan sanoa, että 14 karaatin kultaesineen arvo olisi vain 58,5% 24 karaatin kultaesineen painosta, sillä 14 karaatin kullassa voidaan seosaineena käyttää esimerkiksi palladiumia, joka on myös hyvin arvokas metalli.

Kullan leimatKullan karaatitKullan pitoisuus
 3338 K33,3 %
 3759 K37,5 %
 41710 K41,7 %
 58514 K58,5 %
 75018 K75,0 %
 83320 K83,3 %
 87521 K87,5 %
 91622 K91,6 %
 95823 K95,8 %
99924 K99,9 %

Kullan historiallinen kurssi 1974-2018

Alla on kullan historiallinen kurssi vuodesta 1974 tähän vuoteen saakka. Valuuttana on dollari, sillä euroa ei tuolloin ollut vielä käytössä. Kuvasta näkee hyvin toisen öljykriisin vaikutuksen kullanhintaan v. 1979-1980. Kuvan lähde goldprice.org.

Kullan kilohinta

Kullan hinta voidaan ilmoittaa grammoina, unsseina tai kiloina. Kullan kilohinta on tällä hetkellä noin 35000€ ja kilon painoinen kultaharkko ei ole paljon keskimääräistä matkapuhelinta suurempi möykky! Itse asiassa tarkat mitat alla olevan kuvan kilon painoiselle kultaharkolle ovat 11,6cm pituus, 5,1cm leveys ja 0,9cm korkeus.

Kullan myyntihinta ja ostohinta

Puhtaan 24 karaatin sijoituskullan myyntihinta ja ostohinta määräytyvät hyvin pitkälti alati vaihtuvan kullan markkinahinnan mukaan. Sijoituskulta on kohtuullisen helppo realisoida markkinahinnalla. Romukullan kohdalla tilanne ei ole näin suoraviivainen. Itse asiassa romukulta on kyllä vähintäänkin yhtä helppo muuttaa rahaksi kuin sijoituskulta, mutta romukullan sulattaminen ja muuttaminen sijoituskullaksi vaatii työtä ja se näkyy romukullasta maksettavan korvauksen määrässä.

>