Kullan hinta tänään

Kultatieto.com tarjoaa tietoa kullan ostamiseen ja myymiseen liittyvissä asioissa. Kullan hinta on pysynyt korkealla koko 2010-luvun ja kulta onkin ollut suosittu sijoituskohde.


Kullan maailmanmarkkinahinnan ollessa korkealla myös romukullan hinta on historiallisesti hyvällä tasolla.

  • Jos olet kiinnostunut sijoituskullasta ja haluat ymmärtää kullan hintaan vaikuttavia tekijöitä, niin lue tämä sivu loppuun saakka!
  • Jos sinua kiinnostaa tietää kuinka paljon rahaa voi saada kultaesineideiden myynnistä, niin lue opas kullan myyntiä varten!

Paras hinta kullasta 

Kullan ostohinta on hinta, jonka romukullan ostajat maksavat vanhoista kultaesineistä.


Kullan hinta tänään

Alla olevassa kuvaajassa näkyy kullan maailmanmarkkinahinta juuri nyt. Voit vaihtaa tarkastelujaksoa väliltä 10 minuuttia - 20 vuotta, jolloin näet kullan hintakehityksen myös pidemmältä ajanjaksolta. Vasemmalla pystyakselilla on kullan hinta EUR / kg ja oikealla pystyakselilla näkyy EUR / unssi. 


 

Kullan maailmanmarkkinahintaan vaikuttavat tekijät

Kautta historian kullan hinta on aina ollut korkealla kun taloudessa on ollut epävarmuutta ja sijoittajat ovat halunneet turvallisen sijoituskohteen varallisuudelleen. Korkojen pysyminen matalalla on tukenut kullan hinnan pysymistä korkealla tasolla. 


Korkojen noustessa kullan hinta kääntyy helposti laskuun, sillä silloin kulta ei pärjää monille kilpaileville sijoituskohteille, jotka tarjoavat korkotuottoja.


Myös valuuttakurssit vaikuttavat kullan hintaan Suomessa. Kulta hinta on öljyn hinnan tavoin kytköksissä dollarin kurssiin. Siten euron ja dollarin väliset kurssimuutokset vaikuttavat suoraan kullan hintaan Suomessa. 


Kullan hintaan euroalueella kohdistuu nousupaineita euron kurssin ollessa vahva dollariin nähden ja vastaavasti vahva dollari pyrkii pitämään kullan hintaa matalampana.


Suuret lamat ja muut kriisit kuten sodat saavat kullan hinnan helposti jyrkkään nousuun. Kun maailmantaloudessa menee oikein huonosti, niin sijoittajien on vaikea löytää turvallisia ja järkeviä sijoituskohteita paitsi tietysti kulta.

 

Myös useimpien maiden keskuspankit hyödyntävät kultareservejä ja viime vuosina kultareservien koko on ollut enemmän suurenemaan päin kuin pienenemään päin. 

Kuinka nopeasti kullan hinta voi muuttua?

  • Päivätasolla yli 1% muutokset kullan hinnassa ovat harvinaisia
  • Kuukausitasolla 10-20% arvonvaihtelua on tapahtunut monta kertaa
  • Maaliskuussa 2019 kullan hinta on noin 6% korkeampi verrattuna maaliskuun 2018 lukuihin

Miten kullan hinta kehittyy vuonna 2019?

Kullan hintaan vaikuttaa maailmantalouden tilanne, korkotaso, valuuttakurssit ja erilaiset kriisit. Kullan hinta on perinteisesti noussut korkealle epävarmoina aikoina kun sijoittajat ovat hakeneet turvallista sijoituskohdetta rahoilleen. Maailmantalous on ollut nousussa, mutta siitä huolimatta kullan hinta on pysynyt historiallisesti korkealla tasolla.  


Matala korkotaso tukee kullan hinnan pysymistö korkealla. Korkotason noustessa se aiheuttaa laskupaineita kullan hinnalle, sillä silloin sijoittajat löytävät helposti kultaa houkuttelevempia sijoituskohteita. Useat potentiaaliset kriisit kuten USA:n ja Pohjois Korean sapelinkalistelu aiheuttavat sen sijaan nousupaineita kullan hinnalle.  Jos kriisit muutttuvat sodaksi asti, niin se tarkoittaa todennäköisesti kullan hinnan nopeata nousua kun sijoittajat alkavat siirtää rahojansa pois osakkeista ja muista haavoittuvammista sijoitusmuodoista. 


  • Korkotason mahdollinen nousu asettaa paineita kullan hinnan laskulle
  • Taantuma tai kriisi aiheuttaa paineita kullan hinnan nousulle

Kultapitoisuus eli karaatit ja vaikutus kullan hintaan

Yleensä kun puhutaan kullan hinnasta niin tarkoitetaan puhtaan kullan hintaa. Puhdasta kultaa käytetään kuitenkin lähinnä kultaharkoissa ja kultakolikoissa eli sijoituskullassa. Puhtaan kullan karaatti on 24, jolloin se sisältää 99,9% puhdasta kultaa.


Tällaisesta kultaharkosta tai kultakolikosta tulee aina löytyä virallinen kultaleima 999. Esimerkiksi 14 karaatin kulta sisältää 58,5% puhdasta kultaa. Ei voida kuitenkaan sanoa, että 14 karaatin kultaesineen arvo olisi vain 58,5% 24 karaatin kultaesineen painosta, sillä 14 karaatin kullassa voidaan seosaineena käyttää esimerkiksi palladiumia, joka on myös hyvin arvokas metalli.

Kullan leimat   Kullan karaatit   Kullan pitoisuus
 333   8 K   33,3 %
 375   9 K   37,5 %
 417   10 K   41,7 %
 585   14 K   58,5 %
 750   18 K   75,0 %
 833   20 K   83,3 %
 875   21 K   87,5 %
 916   22 K   91,6 %
 958   23 K   95,8 %
 999   24 K   99,9 %

Kullan historiallinen kurssi 1974-2018

Alla on kullan historiallinen kurssi vuodesta 1974 tähän vuoteen saakka. Valuuttana on dollari, sillä euroa ei tuolloin ollut vielä käytössä. Kuvasta näkee hyvin toisen öljykriisin vaikutuksen kullanhintaan v. 1979-1980. Kuvan lähde goldprice.org.

Kullan hintakehitys viimeiset 20 vuotta

Vuosituhannen vaihteen tienoilla kullan hintakehitys oli pitkään vakaata hinna pyöriessä noin 10000€ / kilo. Syksyllä 2005 kullan maailmanmarkkinahinta alkoi nousta ylittäen tammikuussa 2006 jo 15000€ / kilo. Tämän jälkeen kullan hinta nousi yhä voimakkaammin ja syksyllä 2011 kilosta kultaa sai maksaa jo yli 40000 euroa. Korkeimmillaan kullan hinta kävi syksyllä 2012 yli 43000 eurossa.


Vuonna 2013 kullan hinta suorastaan romahti. Kullan hinta oli jyrkässä laskussa koko vuoden ja hinta tuli alas yli 40000 eurosta / kilo noin 28000 euroon / kilo. Vuoden 2013 hintaromahduksen jälkeen kullan hinta on taas toipunut ja tällä hetkellä hinta on historiallisesti tarkasteltuna erittäin korkealla noin 37000€ / kilo.

Kullan kilohinta

Kullan hinta voidaan ilmoittaa grammoina, unsseina tai kiloina. Kullan kilohinta on tällä hetkellä noin 37000€ ja kilon painoinen kultaharkko ei ole paljon keskimääräistä matkapuhelinta suurempi möykky! Itse asiassa tarkat mitat alla olevan kuvan kilon painoiselle kultaharkolle ovat 11,6cm pituus, 5,1cm leveys ja 0,9cm korkeus.

Kullan myyntihinta ja ostohinta

Puhtaan 24 karaatin sijoituskullan myyntihinta ja ostohinta määräytyvät hyvin pitkälti alati vaihtuvan kullan markkinahinnan mukaan. Sijoituskulta on kohtuullisen helppo realisoida markkinahinnalla.


Romukullan kohdalla tilanne ei ole näin suoraviivainen. Itse asiassa romukulta on kyllä vähintäänkin yhtä helppo muuttaa rahaksi kuin sijoituskulta, mutta romukullan sulattaminen ja muuttaminen sijoituskullaksi vaatii työtä ja se näkyy romukullasta maksettavan korvauksen määrässä.

Yritys

Kultaketju

Sormus

Hinta yhteensä

Arvio firmasta

345,56€

91€

436,56€

340,46€

88,73€

429,19€

339,07€

88,52€

427,59€

337,12€

86,24€

423,36€

332,48€

84,34€

416,82€

© Kultatieto.com

>