Kulta rahaksi helposti

Kullan myynti on iso bisnes. Varsinkin taantumien aikoina, sillä kultaa pidetään hyvänä sijoituksena tulevaisuuden varalle. Miksi sitten myydä kulta pois ja muuttaa kulta rahaksi? Monet henkilöt haluavat hyötyä kullan tämänhetkisestä korkeasta hinnasta, tarvitsevat hieman lisärahaa tai muuten vain haluavat hankkiutuaeroon turhista kultakoruista, mitä he eivät enää käytä.

Kultaa ostavia liikkeitä on joko kauppakatujen yhteydessä tai Postin kautta toimivia yrityksiä,joille kultaesineet lähetetään vakuutetussa kirjekuoressa. Myytäessä esineet punnitaan ja niistä tarjotaan hinta paikan päällä, jolloin asiakas voi päättää hyväksyäkö tarjouksen,vai ei. Postin kautta toimivat yritykset toimivat saman kaavan mukaan, esineet lähetetään arvioitavaksi vakuutetussa kirjekuoressa. Esineet arvioidaan ja niiden arvo ilmoitetaan asiakkaalle, joka päättää hyväksyykö rahan. Jos asiakas ei ole tyytyväinen, korut palautetaan. Tämä onkin usealle vaivattomampi ja aikaa säästävämpi keino vaihtaa korut rahaksi, ilman paikasta toiseen juoksentelua.

Kun vanhaa kultaa myydään on hyvä muistaa, että hinta, mikä esineestä maksettiin sitä ostaessa vaikkapa vuosia sitten, voi olla hyvinkin eriävä varsinkin jos esine on vanha tai rikkinäinen. Tällöin koruista käytetään nimitystä romukulta. Romukullan hinta on hieman matalampi kuin puhtaan kullan, sillä kullan ostajan täytyy maksaa kullan puhdistamisesta, arvioinnista ja jälleenmyynnistä. Tästä ei kuitenkaan tarvitse hälyyntyä, sillä vaikka koru olisi rikkinäinen, sen korjauttaminen luultavasti maksaisi enemmän, eikä siis olisi kannattavaa. Asiakkaan on kuitenkin hyvä muistaa, että kun kulta on sulatettu, sitä ei enää saa takaisin samassa muodossa vaan sulatetusta kullasta luodaan uusi esine. Jos siis myytävä esine on hyvinkin tärkeä ja siihen liittyy tunnearvoa, on myymistä hyvä miettiä etukäteen ja olla varma päätöksestä. Postin kautta toimivat kullan ostajat lupaavat palauttaa esineet tietyn aikajanan sisällä, jos kullan myyjä jostain syystä muuttaa mielensä tai ei ole tyytyväinen hintaan. Tämä ikkuna ei kumminkaan usein kestä kauempaa kuin viikon, jonka jälkeen kulta sulatetaan ja vanha esine saa uuden elämän jossakin muussa muodossa.

Esineestä saatavaa summaa on vaikea määrittää tarkasti etukäteen, sillä kullan ostajat maksavat vain esineiden kultapitoisuudesta, eivät esineen sisältämistä muista aineista ja tämä on määriteltävä tutkimalla esine tarkasti. Kun esineen kultapitoisuus on määritetty, siitä maksetaan kullan sen hetkisen arvon perusteella. Kullan hinta nousee ja laskee päivittäin, joten hinta voi vaihdella päivittäin. Mistä sitten tietää milloin on oikea hetki myydä? Entä jos kullan hinta nousee myöhemmin ja olet jo ehtinyt myydä esineesi? Tästä ei voi koskaan olla varma ja myyjän on kai tehtävä päätös omin avuin riippuen, kuinka tarpeetonta esineistö on tai onko niistä saatava raha kiireellisesti tarpeen.

Kullan myynti on hyvä keino hyötyä kullan korkeasta markkina-arvosta. Tarpeettomien kultakorujen myyminen tuo etuja sekä myyjälle, että kultabisnekselle ylipäätänsä. Kun kulta kierrätetään, louhimista ja siitä aiheutuvia ympäristöhaittoja voidaan vähentää. Rahaa tarpeettomista esineistä ja hyvä teko ympäristölle! Siinäpä Joulun hyvä teko!

>